Document 26-2008-п, invalid, current version — Loss of force on July 10, 2019, on the basis - 552-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 січня 2008 р. N 26
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 552 ( 552-2019-п ) від 26.06.2019 }
Про продовження строку дії
постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 81

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Продовжити на 2008 рік строк дії постанови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2007 р. N 81 ( 81-2007-п ) "Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у
2007 році" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 293, N 71,
ст. 2673).
У зв'язку з цим внести до Порядку ( 81-2007-п ),
затвердженого зазначеною постановою, такі зміни:
доповнити абзац перший пункту 6 після слів "а у разі
навчання" словами "у загальноосвітніх навчальних закладах,";
доповнити друге речення абзацу першого пункту 8 після слів
"які навчаються" словами "у загальноосвітніх навчальних
закладах,";
абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Додатковий розподіл і перерозподіл загальних обсягів
субвенції між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом
Міністрів України.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28on top