Document 2555-III, first version — Adoption on June 21, 2001
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 41, ст.203 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про ставки вивізного (експортного) мита
на насіння деяких видів олійних культур" ( 1033-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389):
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на
насіння таких видів олійних культур:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару згідно з |Ставки вивізного згідно з ТН ЗЕД | ТН ЗЕД |(експортного) мита у | |відсотках до митної | |вартості товару ----------------+----------------------------+-------------------- 120400900 |Насіння льону, дроблене або | 17 |недроблене | | | 120600900 |Насіння соняшнику, дроблене | 17 |або недроблене | | | 120799990 |Тільки насіння рижію | 17"; ------------------------------------------------------------------
б) пункт 1 статті 2 викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
2. Статтю 11 Закону України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 32, ст. 255;
1999 р., N 38, ст. 344) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Забороняється вивезення з митної території України насіння
соняшнику за кодом ТН ЗЕД 120600900, яке використовується в
операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 червня 2001 року
N 2555-IIIon top