Document 2544-XII, valid, current version — Revision on March 7, 2018, on the basis - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст.562 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
Законами
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII
( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII
( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

III. Внести до Закону України "Про приватизаційні
папери" ( 2173-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
24, ст.352) такі зміни: в абзаці другому частини третьої статті 4 вилучити слова
"протягом календарного року" та "протягом цього календарного
року".

( Розділ IV втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

{ Розділ V втратив чинність на підставі Закону N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2544-XIIon top