Document 2539-X, invalid, current version — Loss of force on June 20, 2001, on the basis - 2419-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.149 )
Про встановлення почесних звань "Заслужений хімік
Української РСР" і "Заслужений працівник соціального
забезпечення Української РСР"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1981, N 41, ст. 674 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної
Ради УРСР
N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88, ВВР, 1988, N 48, ст. 1127 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президії
Верховної Ради УРСР N 6848-XI ( 6848-11 ) від 15.11.88 )
4. Внести такі доповнення і зміни до Положення про державні
нагороди Української РСР ( 1870-10 ), затвердженого Указом
Президії Верховної Ради Української РСР від 7 травня 1981 року
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 20, ст. 290):
1) статтю 7 Положення після слів "Заслужений машинобудівник
Української РСР" доповнити словами "Заслужений хімік Української
РСР" і після слів "Заслужений працівник охорони здоров'я
Української РСР" - словами "Заслужений працівник соціального
забезпечення Української РСР";
2) статтю 10 Положення доповнити абзацами такого змісту:
"Заслужений хімік Української РСР - робітникам провідних
професій, майстрам, інженерно-технічним працівникам підприємств і
об'єднань, науково-дослідних, технологічних та інших організацій
хімічної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості,
підприємств і організацій аналогічного профілю в інших галузях
народного господарства";
"Заслужений працівник соціального забезпечення Української
РСР - працівникам підприємств, установ, організацій, закладів та
органів соціального забезпечення".
В цій же статті у зв'язку з встановленням почесного звання
"Заслужений працівник соціального забезпечення Української РСР"
абзац "Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР"
викласти в такій редакції:
"Заслужений працівник охорони здоров'я Української РСР -
фармацевтам, середнім та молодшим медичним працівникам,
технічному, обслуговуючому та іншому персоналу установ і закладів
охорони здоров'я".

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 1 жовтня 1981 р.
N 2539-Xon top