Document 2526-XII, current version — Adoption on July 1, 1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про ратифікацію Договору про звичайні збройні сили
в Європі та Угоди про принципи і порядок його виконання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 37, ст. 551 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Подані Кабінетом Міністрів України на ратифікацію Договір про
звичайні збройні сили в Європі ( 994_314 ), підписаний в м. Парижі
19 листопада 1990 року, та Угоду про принципи і порядок його
виконання ( 997_065 ), підписану у м. Ташкенті 15 травня 1992
року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 липня 1992 року
N 2526-XIIon top