Document 2504-VI, first version — Adoption on September 9, 2010
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про запобігання впливу світової фінансової кризи
на розвиток будівельної галузі
та житлового будівництва"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 1, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 3 Закону України "Про запобігання впливу
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва" ( 800-17 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2009 р., N 19, ст. 257) такі зміни:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Установити, що до 1 січня 2013 року";
абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"різниця, що виникає між ставкою за зазначеними пільговими
кредитами та поточною ринковою ставкою, компенсується за рахунок
державного бюджету і не може більш як на два відсотки перевищувати
рівень облікової ставки Національного банку України";
абзаци перший і другий частини сьомої викласти в такій
редакції:
"7. Фінансування операцій комерційних банків у частині
надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва
житла, що здійснюється відповідно до чинного законодавства,
провадиться Державною іпотечною установою за рахунок:
поповнення у 2011 році їх статутного капіталу. При цьому
джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема,
облігації внутрішньої державної позики, які передаються
Міністерством фінансів України до статутного капіталу Державної
іпотечної установи і можуть викуповуватися комерційними банками та
іншими суб'єктами господарювання за номінальною вартістю з
дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу".
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Продовжити дію абзацу другого частини четвертої статті 3
Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи
на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"
( 800-17 ), але не більше ніж на 12 місяців з дня набрання
чинності Законом України від 9 вересня 2010 року N 2504-VI "Про
внесення змін до Закону України "Про запобігання впливу світової
фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва".
3. Зупинити на період до 1 січня 2013 року дію другого
речення частини тринадцятої статті 27-1 Закону України "Про
планування і забудову територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2009 р., N 19, ст. 257).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року
N 2504-VIon top