Document 250-VI, valid, current version — Adoption on April 10, 2008
( Last event — Entry into force, gone April 28, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу про вступ
України до Світової організації торгівлі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.213 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі
( 981_049 ), підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року,
ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 10 квітня 2008 року
N 250-VIon top