Document 25-92, invalid, current version — Loss of force on January 23, 1996, on the basis - 481/95-ВР

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
( Декрет втратив чинність на підставі Закону
N 481/95-ВР від 19.12.95, ВВР, 1995, N 46, ст.345 )
Про державне регулювання виробництва,
торгівлі, експорту спирту, напоїв з його
використанням і торгівлю тютюновими виробами

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст. 95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 54-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 28, ст.301 )
З метою впорядкування виробництва та реалізації спирту
етилового з харчової сировини, горілчаних, лікерних, коньячних
виробів, інших алкогольних напоїв, виготовлених з використанням
спирту, і тютюнових виробів, недопущення проникнення на споживчий
ринок неякісної продукції Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
виробництво спирту етилового з харчової сировини, горілчаних,
лікерних, коньячних виробів та інших напоїв, виготовлених з
використанням спирту, може здійснюватися на державних
підприємствах, а також на підприємствах інших форм власності, які
за станом на 1 січня 1993 року мали на це відповідні ліцензії; торгівля тютюновими виробами може здійснюватися лише за умови
одержання спеціального дозволу (ліцензії), що видається Кабінетом
Міністрів України або уповноваженими ним органами.
2. У разі виробництва або торгівлі спиртом етиловим з
харчової сировини, горілчаними, лікерними, коньячними виробами та
іншими напоями, виготовленими з використанням спирту, суб'єктами
підприємницької діяльності - юридичними особами, які не мають на
це спеціального дозволу (ліцензії), вся виручка, одержана від
реалізації цієї продукції, а також від безліцензійного
виготовлення або торгівлі тютюновими виробами будь-якими
суб'єктами підприємницької діяльності, стягується до державного
бюджету за рішенням Головної державної податкової інспекції
України та державних податкових інспекцій Республіки Крим,
областей, районів, міст і районів у містах.
3. Експорт спирту етилового з харчової сировини, горілчаних,
лікерних, коньячних виробів може здійснюватися лише суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності, спеціально уповноваженими на те
Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 3 в редакції Декрету N 54-93
від 20.05.93 )
4. Установити, що в 1993 році не підлягають приватизації
підприємства, які виготовляють спирт етиловий із харчової
сировини, горілчані, лікерні, коньячні вироби та виноробну
продукцію з використанням спирту.
5. Зупинити дію підпунктів "а" і "в" пункту 7 постанови
Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. N 2548-XII ( 2548-12 ).
6. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 25-92

Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 14.01.93on top