Document 2483-XII, current version — Adoption on June 19, 1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про приватизацію державного житлового фонду"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст. 525 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про приватизацію державного
житлового фонду" ( 2482-12 ) з дня опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність з
Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду"
чинні акти законодавства України застосовуються, оскільки вони не
суперечать цьому Законові.
3. Кабінету Міністрів України: розробити і затвердити державну програму по забезпеченню
населення України житлом; розробити і затвердити нормативні акти, необхідні для
виконання положень цього Закону; внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом
України "Про приватизацію державного житлового фонду" і привести
рішення Уряду України у відповідність із цим Законом; розробити і внести на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо зміни Житлового кодексу України.
4. Органам місцевої державної адміністрації і місцевого
самоврядування привести прийняті рішення у відповідність із цим
Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 червня 1992 року
N 2483-XIIon top