Про утворення Ради автомобілістів та автоперевізників
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Composition of collective body, Regulation on February 25, 2009247
Document 247-2009-п, invalid, current version — Loss of force on April 2, 2013, on the basis - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 лютого 2009 р. N 247
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про утворення Ради
автомобілістів та автоперевізників

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Раду автомобілістів та автоперевізників у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду автомобілістів та
автоперевізників, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 247
СКЛАД
Ради автомобілістів та автоперевізників

ТИМОШЕНКО - Прем'єр-міністр України, співголова Юлія Володимирівна Ради
ПАВЛОВ - президент Київського автоклубу "Офф Віталій Миколайович Роуд Майстер", співголова Ради (за
згодою)
НАЗАРЕНКО - член ради Київського автоклубу "Офф Олег Юрійович Роуд Майстер", заступник спіголови
Ради (за згодою)
ВІНСЬКИЙ - Міністр транспорту та зв'язку - Йосип Вікентійович заступник співголови Ради з питань
діяльності постійно діючих комісій (з
питань вантажних автомобільних
перевезень, з питань пасажирських
автомобільних перевезень)
КУЖЕЛЬ - Голова Держкомпідприємництва, Олександра Володимирівна заступник співголови Ради з питань
діяльності постійно діючої комісії (з
врегулювання проблем автомобілістів)
АВРАМЕНКО - голова наглядової ради Чернігівської
Валентин Миколайович обласної громадської організації
"Асоціація пасажирських перевезень
Чернігівщини" (за згодою)
АРЕФ'ЄВ - голова обласної громадської асоціації
Віталій Іванович "Автотранспортники Київщини",
м. Бориспіль Київської області (за
згодою)
АРТЬОМОВ - підприємець, м. Ужгород (за згодою) Анатолій Іванович
БУРЯК - Голова ДПА Сергій Васильович
ВОВК - президент Українського клубу любителів
Володимир Аркадійович автомобілів "Джип", м. Київ (за
згодою)
ГЕРБЕДА - голова ради Всеукраїнської профспілки
Віктор Володимирович представників транспорту (за згодою)
ГРИНЕНКО - генеральний директор ЗАТ "Київська Володимир Іванович виробнича компанія "Рапід" (за згодою)
ГРОМИК - юрист, Кам'янець-Подільська Іван Миколайович міськрайонна громадська організація
"Спілка підприємців
вантажно-пасажирського транспорту"
(за згодою)
ДАНИЛИШИН - Міністр економіки Богдан Михайлович
ДАНИЛЮК - віце-президент "Клубу автомандрівників
Олександр Володимирович України", м. Київ (за згодою)
ДАХОВ - підприємець, м. Миколаїв (за згодою)
Ігор Віталійович
ДЕМЧУК - заступник голови правління громадської
Валентин Вікторович організації "Спілка водіїв", м. Рівне
(за згодою)
ДОКІЛЬ - віце-президент Асоціації міжнародних
Леонід Петрович автомобільних перевізників України
(за згодою)
ЗАБОРІН - член правління всеукраїнського Дмитро Сергійович громадського об'єднання "Клуб
автожурналістів" (за згодою)
ЗБАРАЖСЬКИЙ - член ради "Українського УАЗ-Клубу", Максим Сергійович м. Київ (за згодою)
КЛИМПУШ - голова правління Всеукраїнського Орест Дмитрович об'єднання організацій роботодавців
"Федерація роботодавців транспорту"
(за згодою)
КОБИЛЯНСЬКИЙ - підприємець, м. Одеса (за згодою) Анатолій Борисович
КОРОЛЬ - голова профспілки працівників Анатолій Григорович автомобільного транспорту та шляхового
господарства України (за згодою)
КОРНЄЄВ - підприємець, м. Рівне (за згодою) Сергій Михайлович
КОСТЮЧЕНКО - президент Асоціації міжнародних Леонід Михайлович автомобільних перевізників України
(за згодою)
КРЕМІЗОВИЧ - віце-президент Київського автоклубу Віктор Віталійович "Офф Роуд Майстер" (за згодою)
ЛИТВИНЕНКО - підприємець, м. Черкаси (за згодою) Сергій Віталійович
ЛІПІРІДІ - генеральний директор ТОВ "Укррентек",
Олексій Дмитрович м. Київ (за згодою)
ЛУЦЕНКО - Міністр внутрішніх справ Юрій Віталійович
ЛЯШУК - президент всеукраїнської громадської
Богдан Миколайович організації "Союз перевізників
України" (за згодою)
МАКАРЕНКО - Голова Держмитслужби Анатолій Вікторович
МІШИН - голова Хмельницької міської Олександр Володимирович громадської організації "Асоціація
пасажирських перевізників "Поділля"
(за згодою)
ОВЧИННІКОВ - голова правління громадської Сергій Миколайович організації "Спілка водіїв", м. Рівне
(за згодою)
ОНІЩУК - Міністр юстиції Микола Васильович
ОХРІМЧУК - підприємець, м. Одеса (за згодою) Дмитро Олександрович
ПАВЛЕНКО - виконавчий директор асоціації Олексій Миколайович "Автоперевізники Київщини",
м. Бориспіль Київської області (за
згодою)
ПАСТУШЕНКО - підприємець, м. Київ (за згодою) Віктор Васильович
ПЕЧЕРИЦЯ - підприємець, м. Дніпропетровськ Юрій Анатолійович (за згодою)
ПОПИК - голова всеукраїнської організації Василь Іванович "Професійна спілка таксистів" (за
згодою)
ПРОДАН - голова Ради підприємців при Кабінеті
Оксана Петрівна Міністрів України (за згодою)
РАНОК - підприємець, м. Харків (за згодою) Павло Юрійович
РЕВА - президент Всеукраїнської асоціації Віталій Михайлович автомобільних перевізників (за згодою)
СЕМЕНОВ - підприємець, м. Одеса (за згодою) Ігор Ілліч
СЛОБОДЯНЮК - голова Вінницької обласної громадської
Олександр Андрійович організації "Асоціація перевізників"
(за згодою)
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - підприємець, м. Запоріжжя (за згодою)
Артур Іванович
ЧЕПУРНОЙ - підприємець, м. Львів (за згодою) Сергій Олександрович

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2009 р. N 247
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду автомобілістів та автоперевізників

1. Рада автомобілістів та автоперевізників (далі - Рада) є
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету
Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України
інформації з питань автотранспортної сфери;
2) участь у проведенні аналізу ефективності виконання
нормативно-правових актів у сфері функціонування автомобільного
транспорту та експлуатації транспортних засобів, виявлення
нормативно-правових актів, які викликають негативний суспільний
резонанс через їх неефективність, та підготовка відповідних
рекомендацій;
3) підготовка пропозицій щодо:
проектів актів законодавства у сфері автомобільного
транспорту з метою врахування інтересів автомобілістів та
автоперевізників;
покращення інвестиційного клімату, удосконалення регуляторної
політики у сфері пасажирських та вантажних автомобільних
перевезень;
питань оподаткування власників транспортних засобів;
спрощення порядку реєстрації транспортних засобів та
дозвільних процедур у сфері їх експлуатації;
4) урахування громадської думки під час підготовки та
організації виконання актів Кабінету Міністрів України у сфері
функціонування автомобільного транспорту та експлуатації
транспортних засобів.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) одержувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на
неї завдань;
2) залучати до своєї роботи представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, вітчизняних і міжнародних
експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а
також окремих фахівців (за згодою);
3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи
відповідно до напрямів своєї роботи.
5. Рада включає три постійно діючі комісії:
з питань вантажних автомобільних перевезень;
з врегулювання проблем автомобілістів;
з питань пасажирських автомобільних перевезень.
6. Рада провадить свою діяльність на основі взаємодії з
центральними і місцевими органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями
підприємців та експертами.
7. Рада утворюється у складі двох співголів, трьох їх
заступників та членів Ради, які виконують свої обов'язки на
громадських засадах.
Співголовами Ради є Прем'єр-міністр України та представник
автомобілістів і автоперевізників.
Персональний склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.
Співголови Ради вносять у разі потреби зміни до персонального
складу.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що
проводяться у разі потреби.
Рішення про проведення засідання приймає і проводить
засідання один із співголів Ради за домовленістю.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш
як половина її членів.
9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.
Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні.
Член Ради, який не підтримує прийняте Радою рішення, може у
письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до протоколу
засідання Ради.
10. Рішення Ради, прийняті в межах її повноважень, можуть
бути реалізовані шляхом прийняття відповідного акта Кабінету
Міністрів України.
11. Рада має бланк із своїм найменуванням.on top