Document 2468-XII, valid, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального,
Кримінально-процесуального кодексів Української
РСР, Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 35, ст.511 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2546-XII ( 2546-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 35, ст.512 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }
У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною
державою та з метою правового захисту її суверенітету,
конституційного ладу, внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 92-IV
( 92-15 ) від 11.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2004 року )
IV. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984
р., додаток до N 51, ст.1122; 1986 р., N 15, ст.326; 1987 р.,
N 25, ст.453):
1. Статтю 186-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород
Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена,
медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх
привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи
незаконне зберігання - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу до
половини офіційно встановленого мінімального розміру заробітної
плати".
2. У частині першій статті 162 слова "в тому числі спекуляція
цими цінностями, якщо вартість предмета незаконної операції не
перевищує двадцяти п'яти карбованців" замінити словами "якщо
вартість предмета незаконної операції не перевищує одного офіційно
встановленого мінімального розміру заробітної плати".
V. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в
газеті "Голос України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1992 року
N 2468-XIIon top