Document 2463-III, valid, current version — Adoption on May 29, 2001
( Last event — Entry into force, gone June 22, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до пункту 2 Закону України
"Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 155 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії
бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178) після слів "замість
речового майна" доповнити словами "(за винятком
військовослужбовців Міністерства оборони України, Служби безпеки
України, Управління державної охорони та Головного управління
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що
використовують цивільний одяг, який зашифровує особу та відомчу
належність військовослужбовців)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 травня 2001 року
N 2463-IIIon top