Document 2462-VI, previous version — Revision on September 1, 2012, on the basis - 1474-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України "Про здійснення
державних закупівель" та "Про організацію та проведення
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні" щодо забезпечення здійснення заходів
з проведення та підготовки в Україні організації
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 46, ст.548 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину четверту статті 2 Закону України від 1 червня
2010 року "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 )
доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за
кошти, розпорядником яких є спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, для виконання завдань і заходів
Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу"
( 357-2010-п ).

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2010 року.
2. Кабінету Міністрів України раз на півроку інформувати
Верховну Раду України про хід реалізації цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2462-VIon top