Document 2458-IV, valid, current version — Adoption on March 3, 2005
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2006. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.262 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Абзац третій пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 426; 1996 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:
 
     "сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2458-IVon top