Document 2457-XII, current version — Adoption on June 16, 1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про природно-заповідний фонд України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст.503 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про природно-заповідний фонд України"
застосовуються акти законодавства в частині, що не суперечить
цьому Законові.
3. В зв'язку з прийняттям Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" вважати раніше створені: державні заповідники - природними заповідниками; державні природні національні парки - національними
природними парками; державні заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади,
дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки
садово-паркового мистецтва республіканського значення - відповідно
заказниками, пам'ятками природи, ботанічними садами,
дендрологічними парками, зоологічними парками, парками-пам'ятками
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
4. Комісії у питаннях екології та раціонального
природокористування разом з Комісією у питаннях законодавства і
законності та Кабінетом Міністрів України підготувати і подати на
розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення у
відповідність із Законом України "Про природно-заповідний фонд
України" чинних законодавчих актів.
5. Кабінету Міністрів України: до 1 вересня 1992 року привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про природно-заповідний фонд
України"; до 1 квітня 1993 року прийняти рішення відповідно до його
компетенції, визначеної зазначеним Законом; забезпечити до 1 жовтня 1992 року перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Законові; разом з Комісією Верховної Ради України у питаннях екології
та раціонального природокористування підготувати і до 1 вересня
1992 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
впорядкування управління природними заповідниками та національними
природними парками.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 16 червня 1992 року
N 2457-XIIon top