Document 2443-III, valid, current version — Entry into force on September 1, 2001

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за обман покупця чи замовника

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 152 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 155-2 такого змісту:
"Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення
встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника
працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності під час
реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо
матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три
неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою,
яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі
ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. Викласти статтю 244-4 в такій редакції:
"Стаття 244-4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів
Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів
(статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2,
167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції
промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім
правопорушень щодо лікарських засобів та порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),
статті 168, 168-1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та
порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил
і норм), 170 - стосовно правопорушень під час транспортування,
зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації
громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів
та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм), стаття 170-1 - щодо правопорушень під час
реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг
громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на
підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування,
сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою
діяльністю, стаття 188-2).
Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації і його заступники;
керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та
його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав
споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2001 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 травня 2001 року
N 2443-IIIon top