Document 244/95-ВР, current version — Revision on February 11, 2001, on the basis - 2171-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на
підприємствах, в установах, організаціях і у військових
частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 23, ст.187 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

З метою врегулювання питання державного нагляду за безпечним
веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у
військових частинах військових формувань та органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Кабінету Міністрів України визначити органи, які
здійснюватимуть державний нагляд: за безпечним веденням робіт особами, які працюють або
проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на
підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах
Міністерства оборони України, Державного комітету у справах
охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ
України і Служби безпеки України; ( Абзац третій із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000 ) за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці під
час виготовлення обладнання військового та спеціального
призначення на замовлення зазначених міністерств і відомств на
підприємствах, в установах, організаціях інших міністерств і
відомств та на підприємствах незалежно від форм власності.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 23 червня 1995 року
N 244/95-ВРon top