Document 244-VI, valid, current version — Adoption on April 1, 2008

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до календарного
плану проведення другої сесії
Верховної Ради України шостого скликання
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 26, ст.244 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до календарного плану проведення другої сесії
Верховної Ради України шостого скликання ( 120-17 ), затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 12 лютого 2008 року,
стосовно роботи парламенту в квітні 2008 року, передбачивши:
тиждень з 1 по 4 квітня: 1 квітня - ранкове пленарне
засідання; 2-4 квітня - робота в комітетах і фракціях;
тиждень з 7 по 11 квітня: 7 квітня - засідання Погоджувальної
ради; 8 квітня - пленарні засідання; 9 квітня - пленарне
засідання, робота в комітетах і фракціях; 10 квітня - пленарні
засідання; 11 квітня - година запитань до Уряду, пленарне
засідання.
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 1 квітня 2008 року
N 244-VIon top