Document 2415-III, valid, current version — Revision on January 1, 2004, on the basis - 92-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 148 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 38-39, ст.288 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Стаття 1 розділу I втратила чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 92-IV ( 92-15 ) від 11.07.2002 )
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про адміністративні
правопорушення
Законодавство України про адміністративні правопорушення
складається з цього Кодексу та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до
включення їх у встановленому порядку до цього Кодексу
застосовуються безпосередньо.
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні
правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена
законами, ще не включеними до Кодексу.
Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення
митних правил регулюються Митним кодексом України" ( 1970-12 );
2) статті 208, 208-1, 209 та 234 виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2415-IIIon top