Document 2405-III, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2004, on the basis - 889-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )
Про внесення змін до статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України
"Про прибутковий податок з громадян"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 31, ст. 144 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від
26 грудня 1992 року N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з
громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10,
ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41;
1998 р., N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211;
2000 р., N 5, ст. 34, N 20, ст. 149, N 32, ст. 254, N 43, ст. 370;
2001 р., N 2-3, ст. 10, N 4, ст. 17) такі зміни:
1) пункт 1 доповнити підпунктом "ч" такого змісту:
"ч) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються
один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму,
встановленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичних,
фізичних осіб та громадських організацій";
2) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного
оподатковуваного доходу громадян відповідно до підпунктів
"а" - "о", "с" - "х" та "ч" пункту 1 статті 5, не враховуються при
визначенні бази нарахування страхових внесків, податків і зборів,
які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законів
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 квітня 2001 року
N 2405-IIIon top