Document 2396-VI, first version — Adoption on July 1, 2010
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 218
Кримінально-процесуального кодексу України
щодо обов'язків слідчого
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.507 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину п'яту статті 218 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) викласти в такій редакції:
"Матеріали досудового слідства пред'являються для
ознайомлення підшитими і пронумерованими. Під час пред'явлення
матеріалів досудового слідства слідчий зобов'язаний на вимогу
обвинуваченого вручити йому засвідчену належним чином копію опису
матеріалів кримінальної справи, про що зазначається у протоколі
про оголошення обвинуваченому про закінчення слідства і
пред'явлення йому і його захисникові матеріалів справи. Матеріали
про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, для ознайомлення не пред'являються і
зберігаються окремо від кримінальної справи".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2396-VIon top