Document 2389-VI, valid, current version — Revision on November 7, 2015, on the basis - 580-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до деяких законів України щодо інформування
керівниками правоохоронних органів громадськості
про стан законності та заходи щодо її зміцнення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.497 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170 із наступними змінами):
1) пункт 40 частини першої статті 26 викласти в такій
редакції:
"40) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території";
2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 36 такого
змісту:
"36) заслуховування інформації прокурорів та керівників
органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності
на відповідній території".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2389-VIon top