Document 2387-VI, valid, current version — Adoption on July 1, 2010
( Last event — Entry into force, gone July 27, 2010. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни
до статті 219 Цивільного процесуального
кодексу України щодо терміну розгляду заяви
про виправлення описок чи арифметичних
помилок у судовому рішенні
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 37, ст.495 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Текст статті 219 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
     "1. Суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки.
 
     2. Заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її надходження.
 
     3. Питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні, про що постановляється ухвала.
 
     4. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2387-VIon top