Document 2377-IV, valid, current version — Revision on July 15, 2015, on the basis - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 11, ст.198 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Законом
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198
Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88
Законами
N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 17, ст.594
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }

У зв'язку з прийняттям Кримінально-виконавчого кодексу
України ( 1129-15 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. В абзаці першому пункту 7 частини третьої статті 71
Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 2000 р., N 20, ст. 150)
слова "позбавлення волі" замінити словами "арешту, обмеження волі,
позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі".
3. У назві та абзаці першому статті 188 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова
"виправно-трудових установах, слідчих ізоляторах,
виховно-трудових, лікувально-трудових або лікувально-виховних
профілакторіях" замінити словами "слідчих ізоляторах, установах
виконання покарань або лікувально-трудових профілакторіях".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 876-VII ( 876-18 ) від 13.03.2014 }

6. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;
1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15,
ст. 109, N 29, ст. 233):
1) у частині другій статті 1 слово "Виправно-трудовим"
замінити словом "Кримінально-виконавчим" ( 1129-15 );
2) у статті 4:
у першому реченні частини першої слова "а також тюрми
Державного департаменту України з питань виконання покарань, що
виконують і функції слідчих ізоляторів" виключити;
у частині другій слова "або в тюрмі" виключити;
у частині третій слова "у штрафному ізоляторі
виправно-трудової колонії або в дисциплінарному ізоляторі
виховно-трудової колонії" замінити словами "в дисциплінарному
ізоляторі або карцері установи виконання покарань";
частину четверту викласти в такій редакції:
"У випадках і порядку, передбачених кримінально-виконавчим
законодавством, засуджені можуть бути залишені для роботи з
господарського обслуговування слідчого ізолятора за їх письмовою
згодою";
3) у другому реченні частини четвертої статті 9 слова
"Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму
виправно-трудової колонії" замінити словами
"Кримінально-виконавчим кодексом України ( 1129-15 ) для рівня
безпеки виправної колонії";
4) абзац четвертий частини першої та частину другу статті 15
виключити;
5) у другому реченні частини другої статті 17 слова
"виправно-трудової установи" замінити словами "установи виконання
покарань".
7. У частині другій статті 19 Закону України "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 11, ст. 51) слово "виправно-трудовим" замінити словом
"кримінально-виконавчим".
8. У пункті "б" статті 4, абзаці другому частини першої та
частинах восьмій і дев'ятій статті 5 та пункті "а" статті 9 Закону
України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64; 2001 р.,
N 40, ст. 193; 2004 р., N 7, ст. 49) слова "виправно-трудова
установа" в усіх відмінках і числах замінити словами "установа
виконання покарань" у відповідному відмінку і числі.
9. У Законі України "Про органи і служби у справах
неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
( 20/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6,
ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28,
ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251):
1) в абзаці десятому частини першої статті 1, абзаці десятому
частини другої статті 5, назві та частині першій статті 10,
частині першій статті 13 слова "виховно-трудові колонії" в усіх
відмінках замінити словами "спеціальні виховні установи" у
відповідному відмінку;
2) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
"Організація та діяльність спеціальних виховних установ
регламентується кримінально-виконавчим законодавством".

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

12. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність
кримінально-виконавчої системи України" ( 1526-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15,
ст. 108):
1) в абзаці третьому статті 1 слова "виправно-трудові
установи, слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі установи
відкритого типу, арештні доми" замінити словами "установи
виконання покарань, слідчі ізолятори";
2) у статті 2 слова "виправно-трудових установ, слідчих
ізоляторів, кримінально-виконавчих установ відкритого типу,
арештних домів" замінити словами "установ виконання покарань,
слідчих ізоляторів".
13. У другому реченні частини першої статті 17 Закону України
"Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258) слова
"у виправно-трудових установах" замінити словами "в установах
виконання покарань".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 лютого
1967 року "Про затвердження Положення про спостережні комісії при
виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів Української
РСР" ( n0001461-67 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р.,
N 10, ст. 89);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 24 липня
1970 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських Рад
депутатів трудящих Української РСР" ( 2914-07 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 32, ст. 238);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 16 лютого
1972 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і
обласних Рад депутатів трудящих Української РСР та до Положення
про комісії в справах неповнолітніх Української РСР" ( 450-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 8, ст. 43);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29 березня
1973 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про
товариські суди Української РСР, Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР та Положення про спостережні комісії
при виконавчих комітетах районних, міських і обласних Рад
депутатів трудящих Української РСР" ( 1528-08 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 111);
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 28 грудня
1984 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії
Верховної Ради Української РСР від 28 лютого 1967 року і
затвердженого ним Положення про спостережні комісії при виконавчих
комітетах районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих
Української РСР" ( 8214-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1985 р., N 2, ст. 29);
Постанову Верховної Ради України від 6 травня 1993 року "Про
тимчасові дільниці-поселення при виправно-трудових колоніях"
( 3194-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24,
ст. 267);
пункт 10 розділу I Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням
Державного департаменту України з питань виконання покарань"
( 312-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 4,
ст. 35).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2377-IVon top