Document 2376-IV, first version — Adoption on January 20, 2005
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підстав та порядку
звільнення осіб з-під варти
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.195 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 165 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ) після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"У разі закриття справи, закінчення строку тримання під
вартою, якщо цей строк не продовжено в установленому законом
порядку, та в інших випадках звільнення особи з-під варти на
стадії досудового розслідування здійснюється на підставі постанови
органу дізнання чи слідчого, які проводять досудове розслідування
у справі, або прокурора, про що вони негайно повідомляють суд,
який обрав цей запобіжний захід. Звільнення з-під варти у
кримінальних справах, що знаходяться в судовому провадженні,
здійснюється лише за рішенням судді або суду".
У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно
частинами четвертою та п'ятою.
2. Частину другу статті 20 Закону України "Про попереднє
ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2003 р., N 15,
ст. 109; 2004 р., N 8, ст. 66) викласти в такій редакції:
"Звільнення осіб з-під варти в разі скасування або зміни
цього запобіжного заходу провадить начальник установи попереднього
ув'язнення на підставі постанови органу дізнання або слідчого, які
провадять досудове розслідування у справі, прокурора, судді,
вироку чи ухвали суду".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 січня 2005 року
N 2376-IVon top