Document 2368-III, valid, current version — Adoption on April 5, 2001
( Last event — Entry into force, gone May 5, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.124 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49,
ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300;
1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43,
N 41, ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70,
N 18, ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232, N 46,
ст. 398, N 50, ст. 436) доповнити пунктом 44 такого змісту:
"44) Рахункова палата - за позовами, з якими вона звертається
до Вищого арбітражного суду України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2368-IIIon top