Document 2360-III, valid, current version — Adoption on April 5, 2001
( Last event — Entry into force, gone May 4, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність
авіації

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.116 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України ( 80731-10, 80732-10 ) про
адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР,
1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Статтю 111 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Виконання польотів з порушенням нормативно-правових актів,
які регулюють діяльність авіації, -
тягне за собою накладення штрафу від трьох до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
2. У частині першій статті 218 слова і цифри "частинами
першою, третьою і четвертою статті 111" замінити словами і цифрами
"частинами першою, третьою, четвертою і п'ятою статті 111".
3. У частині першій статті 228 слова "безпеки руху" замінити
словами "безпеки авіації".
4. У пункті 4 частини першої статті 255 слова і цифри
"частини перша, третя і четверта статті 111" замінити словами і
цифрами "частини перша, третя, четверта і п'ята статті 111".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2360-IIIon top