Document 236-2006-п, first version — Adoption on March 1, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 березня 2006 р. № 236
Київ

Про затвердження Порядку передачі судом речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні

Відповідно до частини четвертої статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок передачі судом речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (додається).

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. № 236

ПОРЯДОК
передачі судом речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту  або обмежено оборотоздатні

1. Цей Порядок визначає механізм передачі судом речових доказів, коли вони вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (далі - докази), підприємствам, установам чи організаціям, які мають право на здійснення заходів щодо подальшого поводження з такими об'єктами (далі - підприємства).

2. Передача доказів здійснюється на підставі судового рішення з оформленням акта прийняття-передачі за формою згідно з додатком у трьох примірниках. Один примірник акта зберігається у судовій справі, один - у номенклатурній справі суду, а один примірник із долученою до нього копією судового рішення передається підприємству.

3. Для забезпечення передачі доказів утворюється комісія, до складу якої включаються представники суду (апарату суду) та підприємства. Членів комісії призначають відповідними наказами голова суду і керівник підприємства. Головою комісії є представник суду (апарату суду) із числа членів комісії.

4. Акт прийняття-передачі доказів підписують голова та члени комісії.

5. Докази передаються підприємству в день підписання акта прийняття-передачі.Додаток
до Порядку

АКТ
прийняття-передачі речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатніon top