Document 2355-III, invalid, current version — Loss of force on March 31, 2005, on the basis - 2505-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )
Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального
режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного
розвитку у Волинській області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.114 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 21 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264,
N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 25, ст. 197,
N 26, ст. 209, N 32, ст. 260; 2001 р., N 7, ст. 36) доповнити
частиною такого змісту:
"На період запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській
області справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області" ( 2354-14 ).
2. Пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83,
N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356;
2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209,
N 32, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36)
доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області оподаткування операцій з ввезення (пересилання)
на територію пріоритетного розвитку товарів та інших предметів
здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом
України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на
території пріоритетного розвитку у Волинській області"
( 2354-14 ).
3. Пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18,
ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38,
ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25,
ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283; 2001 р.,
N 7, ст. 36) доповнити абзацом такого змісту:
"Установити, що на період запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області податок на прибуток платників податку -
суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цій
території інвестиційні проекти, справляється з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області" ( 2354-14 ).
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2355-IIIon top