Document 2354-XII, valid, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст.457 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
II. У Кодексі Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415,
N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст.
539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453,
454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N
33, ст.808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст.
236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194,
N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991
р., N 7, ст. 45, N 11, ст. 106):
1. Статтю 212 виключити.
2. У частині першій статті 218 та у пункті 1 частини першої
статті 255 виключити цифри "212".
{ Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
IV. Визнати такими, що втратили чинність:
1. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138
Кримінального кодексу Української РСР" ( 69а-06 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 13, ст. 69).
2. Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про застосування статті 138 Кримінального
кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1966 р.,
N 13, ст. 70).
3. Закон Української РСР від 29 червня 1966 року "Про
затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про
внесення змін і доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів Української РСР" (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1966 р., N 25, ст. 153) в частині
затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26
березня 1966 року "Про внесення доповнень до статті 138
Кримінального кодексу Української РСР".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2354-XIIon top