Document 2349-III, valid, current version — Adoption on April 5, 2001
( Last event — Entry into force, gone April 24, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.106 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425;
1996 р., N 1, ст. 1) доповнити пунктом 17 такого змісту:
"17) військовослужбовці та особи, які були зараховані до
частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату
внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь
у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань
та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально
сформованими частинами".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2349-IIIon top