Document 2349-III, valid, current version — Adoption on April 5, 2001
( Last event — Entry into force, gone April 24, 2001. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст.106 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Частину першу статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
     "17) військовослужбовці та особи, які були зараховані до частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально сформованими частинами".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2349-IIIon top