Document 2339-VI, valid, current version — Revision on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за незаконне
поводження із спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.451 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 15 слова "придбання або зберігання
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити
словами "зберігання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації";
2) назву та абзац перший статті 195-5 викласти у такій
редакції:
"Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації
Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації";
3) у частині шостій статті 259 слова "придбанням або
зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації"
замінити словами "зберіганням спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації";
4) у пункті 5 частини другої статті 262 слова "придбанні або
зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації"
замінити словами "зберіганні спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2339-VIon top