Document 2339-VI, first version — Adoption on June 15, 2010
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за незаконне
поводження із спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.451 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 15 слова "придбання або зберігання
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити
словами "зберігання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації";
2) назву та абзац перший статті 195-5 викласти у такій
редакції:
"Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації
Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації";
3) у частині шостій статті 259 слова "придбанням або
зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації"
замінити словами "зберіганням спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації";
4) у пункті 5 частини другої статті 262 слова "придбанні або
зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з
каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації"
замінити словами "зберіганні спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації".
2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05 ):
у частині другій слова та цифри "частиною 2 статті 202"
виключити;
у частині четвертій цифри "202" виключити;
частину п'яту після цифр "191" доповнити цифрами "202".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2339-VIon top