Document 2339-IV, valid, current version — Adoption on January 13, 2005
( Last event — Entry into force, gone February 9, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про природні монополії"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.182 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 9 Закону України "Про природні
монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 30, ст. 238) доповнити словами та реченням такого змісту: "про
результати оприлюднення та відкритих слухань щодо зміни цін
(тарифів) на товари суб'єктів природних монополій. Порядок
оприлюднення інформації та відкритих слухань щодо зміни цін
(тарифів) на товари суб'єктів природних монополій визначається
тими органами, на які відповідно до Закону України "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) покладається затвердження або
регулювання цін (тарифів)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2339-IVon top