Document 2317-IV, valid, current version — Adoption on January 12, 2005
( Last event — Entry into force, gone February 9, 2005. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 9, ст.177 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до частини першої статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 90) такі зміни:
 
     абзац шостий доповнити словами "міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів";
 
     в абзаці сьомому слова "міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів" виключити та доповнити словами "посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад";
 
     в абзаці восьмому слова "заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 12 січня 2005 року
N 2317-IVon top