Document 231-2011-п, invalid, current version — Loss of force on April 20, 2018, on the basis - 284-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 231
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 284 ( 284-2018-п ) від 11.04.2018 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2009 р. N 181

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2009 р. N 181 ( 181-2009-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті
на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і
посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів,
учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів
та вихованців дошкільних навчальних закладів" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 18, ст. 566) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 231
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 181
( 181-2009-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови ( 181-2009-п )
слова і цифри "у 2009 році" виключити.
2. У Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у
державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку
підручників і посібників для забезпечення студентів вищих
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів,
затвердженому зазначеною постановою ( 181-2009-п ):
1) у назві та пункті 1 слова і цифри "у 2009 році" виключити;
2) абзац третій пункту 3 виключити;
3) у пункті 4:
в абзаці першому слова "Державного казначейства" замінити
словами "Державної казначейської служби";
абзац другий виключити;
4) в абзаці другому пункту 7 слова і цифри "у додатку 5 до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( 835-17 ) замінити словами "у відповідних додатках до Закону про
Державний бюджет України на відповідний рік";
5) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:
"Інститут інноваційних технологій і змісту освіти разом з
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту утворює комітет з
конкурсних торгів, здійснює закупівлю робіт і послуг, пов'язаних з
виданням, придбанням, зберіганням та доставкою підручників і
посібників, та укладає відповідні тристоронні договори з
переможцем процедури закупівлі.";
6) у пункті 10:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне
виконання суб'єктом господарювання зобов'язань та виготовлення
комерційних тиражів до завершення строку виконання державного
замовлення;";
доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого
змісту:
"умови щодо строків виготовлення підручників, які не повинні
перевищувати п'яти місяців.".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
7) в абзаці першому пункту 12 слова "відповідно до
законодавства" виключити;
8) пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:
"15. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого в
установленому законодавством порядку.
16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності,
звітів про виконання бюджетних програм відповідно до їх паспортів,
а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних
коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.";
9) у тексті Порядку слово "МОН" замінити словами
"Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному
відмінку.on top