Document 230-2010-п, previous version — Revision on January 5, 2012, on the basis - 1353-2011-п
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 березня 2010 р. N 230
Київ
Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі
спиртом коньячним і плодовим
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( 481/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які
здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним і плодовим на
підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за
коньячною технологією; { Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1353 ( 1353-2011-п ) від
28.12.2011 }
Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які
здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного і плодового. { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230
ПОРЯДОК
ведення реєстру суб'єктів господарювання,
які здійснюють оптову торгівлю спиртом
коньячним і плодовим на підставі ліцензії
на виробництво коньяку та алкогольних напоїв
за коньячною технологією
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }
{ У тексті Порядку слово "ДПА" замінено словом "ДПС" згідно
з Постановою КМ N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову
торгівлю спиртом коньячним і плодовим на підставі ліцензії на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією
(далі - реєстр), - це автоматизована система збирання, накопичення
та обробки даних про суб'єктів господарювання, які зареєстровані в
установленому порядку (далі - виробники) і отримали ліцензії на
виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною
технологією. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1353
( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }
2. Реєстр створюється і ведеться ДПС.
3. Центральна база даних реєстру формується ДПС на основі
відомостей, зазначених у документах, які подаються виробниками для
отримання ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за
коньячною технологією, відповідно до статті 3 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( 481/95-ВР ) та інформаційної бази ДПС, крім персональних даних
засновників.
4. Наявність у виробника ліцензії на виробництво коньяку та
алкогольних напоїв за коньячною технологією є підставою для
включення його до реєстру.
Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти
днів після видачі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією.
5. ДПС розробляє нормативно-правові акти з питань ведення
реєстру та використання його даних.
6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті ДПС.
7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих
користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230
ПОРЯДОК
ведення реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють імпорт,
експорт спирту коньячного і плодового
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1353 ( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінено словом
"Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ Текст Порядку після слів "спирту коньячного" доповнено
словами "і плодового" згідно з Постановою КМ N 1353
( 1353-2011-п ) від 28.12.2011 }

1. Реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт,
експорт спирту коньячного і плодового (далі - реєстр), - це
автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про
суб'єктів господарювання, які зареєстровані в установленому
порядку (далі - виробники) і отримали відповідно до статті 14
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) ліцензії на імпорт, експорт
спирту коньячного і плодового.
2. Реєстр створюється і ведеться Мінекономрозвитку.
3. Центральна база даних реєстру формується Мінекономрозвитку
на основі відомостей, зазначених у документах, які подаються
виробниками для отримання ліцензій на імпорт, експорт спирту
коньячного і плодового, та інформаційної бази Мінекономрозвитку,
крім персональних даних засновників.
4. Наявність у виробника ліцензій на імпорт, експорт спирту
коньячного і плодового є підставою для включення його до реєстру.
Інформація про виробника вноситься до реєстру протягом п'яти
днів після видачі ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного і
плодового.
5. Мінекономрозвитку розробляє нормативно-правові акти з
питань ведення реєстру та використання його даних.
6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку.
7. Інформація реєстру є відкритою для всіх заінтересованих
користувачів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 березня
1999 р. N 500 ( 500-99-п ) "Про впорядкування видачі суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі
спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними
напоями та тютюновими виробами" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 14, ст. 554; 2000 р., N 25, ст. 1062; 2001 р., N 20,
ст. 856):
1) у назві, вступній частині та пункті 1 постанови
( 500-99-п ) слово "коньячним," виключити;
2) у Положенні ( 500-99-п ) про порядок видачі ліцензій на
право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами,
затвердженому зазначеною постановою:
у назві та пункті 1 Положення ( 500-99-п ) слово "коньячним,"
виключити;
у пункті 5 слова "Міністерством фінансів" замінити словами
"Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА (далі - Департамент)";
пункти 6 і 7 виключити;
у підпункті "а" пункту 9 слова "цим Міністерством" замінити
словами "цим Департаментом";
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. Ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними
напоями та тютюновими виробами підписуються директором
Департаменту або його заступником і скріплюються печаткою
Департаменту.";
у тексті Положення ( 500-99-п ) слова "Міністерство фінансів"
в усіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідному
відмінку.
2. У графі "Вид господарської діяльності" переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2002 р., N 23, ст. 1097;
2005 р., N 49, ст. 3063; 2007 р., N 39, ст. 1554):
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"імпорт, експорт спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів";
в абзаці першому пункту 27 слово ", коньячним" виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2000 р. N 1753 ( 1753-2000-п ) "Про затвердження Порядку надання
державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт і оптову
торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення окремих
підприємств до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які
мають право здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом
коньячним, та реєстру закладів охорони здоров'я і підприємств
зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю
спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2091):
1) у назві та пункті 1 постанови слова "окремих підприємств
до переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право
здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та"
замінити словами "закладів і підприємств до";
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1753-2000-п ):
у назві Порядку ( 1753-2000-п ) слова "окремих підприємств до
переліку спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право
здійснювати імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та"
замінити словами "закладів і підприємств до";
у пункті 1:
в абзаці першому слова "окремих підприємств до переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати
імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним, та" замінити словами
"закладів і підприємств";
в абзаці другому слова "переліку і" виключити;
у пункті 2:
в абзаці першому слова "окремих підприємств до переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які мають право здійснювати
імпорт і оптову торгівлю спиртом коньячним та" замінити словами
"закладів і підприємств";
в абзаці одинадцятому слово ", коньячного" виключити;
в останньому абзаці слово "Мінфіну" замінити словом "ДПА";
3) у додатку до Порядку ( 1753-2000-п ) слово ", коньячним"
виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 230
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада
2003 р. N 1726 ( 1726-2003-п ) "Про затвердження переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та
оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД
2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45,
ст. 2361).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2005 р. N 906 ( 906-2005-п ) "Про внесення змін до переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та
оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД
2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37,
ст. 2301).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2005 р. N 964 ( 964-2005-п ) "Про доповнення переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та
оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД
2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39,
ст. 2476).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2006 р.
N 125 ( 125-2006-п ) "Про доповнення переліку спеціалізованих
коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю
спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 6, ст. 310).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2008 р. N 813 ( 813-2008-п ) "Про доповнення переліку
спеціалізованих коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та
оптову торгівлю спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД
2208 20 89 00" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69,
ст. 2324).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р.
N 78 ( 78-2009-п ) "Про доповнення переліку спеціалізованих
коньячних підприємств, які здійснюють імпорт та оптову торгівлю
спиртом коньячним за кодом згідно з УКТЗЕД 2208 20 89 00"
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 323).on top