Document 2295-VI, valid, current version — Adoption on June 1, 2010
( Last event — Entry into force, gone June 23, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за злочини проти
статевої свободи та статевої недоторканості особи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 30, ст.399 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такі
зміни:
а) абзац другий частини четвертої статті 152 викласти в такій
редакції:
"карається позбавленням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років";
б) абзац другий частини третьої статті 153 викласти в такій
редакції:
"карається позбавленням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 червня 2010 року
N 2295-VIon top