Document 229-2011-п, invalid, current version — Loss of force on February 29, 2012, on the basis - 116-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 229
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 116 ( 116-2012-п ) від 22.02.2012 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки програм і заходів аерокосмічного профілю
серед дітей та молоді

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки програм і заходів
аерокосмічного профілю серед дітей та молоді, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 229
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансової підтримки програм і заходів
аерокосмічного профілю серед дітей та молоді

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою
"Фінансова підтримка програм і заходів аерокосмічного профілю
серед дітей та молоді" (далі - бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту.
Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна
служба молоді та спорту.
Одержувачем бюджетних коштів є Українське молодіжне
аерокосмічне об'єднання "Сузір'я" (далі - об'єднання "Сузір'я").
2. З метою забезпечення всебічного розвитку дітей і молоді
бюджетні кошти спрямовуються на:
проведення тематичних змін за аерокосмічним профілем для
дітей та молоді;
формування у дітей та молоді інтересу до космонавтики та
авіації, науки і техніки, дослідницької та винахідницької
діяльності в аерокосмічній галузі;
виконання програм з авіа- та ракетомоделювання;
популяризацію аерокосмічної освіти серед дітей та молоді;
проведення всеукраїнських конкурсів "Космічні фантазії",
"Мирний космос" та фестивалів "Сузір'я-Артек" і "Сузір'я-Ласпі";
популяризацію серед дітей та молоді досягнень авіації і
космонавтики через засоби масової інформації;
проведення науково-практичних конференцій аерокосмічного
профілю.
3. Календарний план роботи з виконання програм і проведення
заходів розробляється об'єднанням "Сузір'я" виходячи з розрахунків
витрат, проведених на підставі встановлених норм та нормативів,
діючих цін і тарифів, принципу економного витрачання коштів та їх
ефективного використання, а також з урахуванням можливості
здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших
джерел.
Бюджетні кошти розподіляються відповідно до календарного
плану роботи з виконання програм і проведення заходів, який
затверджується об'єднанням "Сузір'я" за погодженням з Державною
службою молоді та спорту і Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту.
4. Виконання програм і проведення заходів здійснюються
об'єднанням "Сузір'я" відповідно до Положення про порядок
реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді,
жінок та сім'ї ( z0153-01 ), затвердженого в установленому
порядку.
5. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого в установленому порядку.
6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту:
перераховує за поданням Державної служби молоді та спорту
бюджетні кошти на відкритий в органах Державної казначейської
служби рахунок об'єднання "Сузір'я" в обсязі, передбаченому
розписом асигнувань державного бюджету, до 75 відсотків суми
бюджетних коштів, визначених у затвердженому кошторисі витрат з
виконання програм і проведення заходів;
приймає після перевірки Державною службою молоді та спорту
фінансового і творчого звітів об'єднання "Сузір'я" про виконання
програм і проведення заходів рішення щодо виділення решти коштів
відповідно до бюджетних зобов'язань, зареєстрованих в органах
Державної казначейської служби.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. У випадках, коли закупівля товарів і послуг здійснюється
без застосування процедур закупівель, передбачених законодавством,
договори про надання послуг, необхідних для організації та
виконання програм і проведення заходів, укладаються безпосередньо
з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, обладнання та
оргтехніки (чи користування ними) безпосередньо з їх власниками
(балансоутримувачами).
9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
утримання об'єднання "Сузір'я";
виконання програм і проведення заходів, метою яких є
отримання прибутку або які безпосередньо не пов'язані з роботою з
дітьми та молоддю;
виконання програм і проведення заходів, щодо яких не виконано
вимоги пункту 3 цього Порядку;
оплату посередницьких послуг.
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.on top