Document 2287-IV, valid, current version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2464-VI, 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування сільськогосподарських
підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 6, ст.137 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

4. У розділі XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376;
2004 р., N 49, ст. 528):
1) підпункт 5 пункту 8 викласти в такій редакції:
"5) платники фіксованого сільськогосподарського податку
сплачують страхові внески, що перераховуються до солідарної
системи за найманих працівників за спеціальною ставкою, визначеною
Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР );
2) підпункт 8 пункту 14 викласти в такій редакції:
"8) щорічно передбачати у проекті закону про Державний бюджет
України на відповідний рік за рахунок його загального фонду кошти
для компенсації Пенсійному фонду України суми втрат від
застосування спеціальної ставки платниками фіксованого
сільськогосподарського податку у сумі різниці між коштами,
сплаченими за спеціальною ставкою, та коштами, які були б сплачені
при застосуванні ставки, визначеної в абзаці другому пункту 1
статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 400/97-ВР ). Для визначення сум такої компенсації
та обчислення коефіцієнта заробітної плати (доходу) страхувальник
(застрахована особа) розраховує суму страхового внеску як за
загальною ставкою, так і за спеціальною ставкою, що відображається
в обов'язковій звітності, та сплачує страховий внесок за
спеціальною ставкою".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2287-IVon top