Document 2285-III, valid, current version — Adoption on February 22, 2001
( Last event — Entry into force, gone April 6, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Спільного Розпорядження Президента
України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова
"Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів
загальнодержавного значення в Туркменистані"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 16, ст.79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Спільне Розпорядження Президента України
Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і
фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в
Туркменистані" ( 795_700 ), підписане 4 жовтня 2000 року в
м. Ашгабаті (додається)*.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2001 року
N 2285-III
________________________
*Додається до оригіналуon top