Document 2284-VI, invalid, current version — Loss of force on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 31, ст.420 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 11.48 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р. , N 21, ст. 156 із наступними змінами) доповнити абзацом
другим такого змісту:
"Тимчасово на період дії Закону України "Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
в Україні" ( 692-16 ) звільняються від оподаткування податком на
додану вартість операції з продажу квитків та послуг, які
надаються УЄФА у період підготовки та проведення фінальної частини
зазначеного чемпіонату. Перелік послуг, які надаються УЄФА та
звільняються від оподаткування податком на додану вартість,
визначається окремим законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 травня 2010 року
N 2284-VIon top