Document 227-94-п, current version — Revision on September 21, 2018, on the basis - 737-2018-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1994 р. N 227
Київ
 
Про затвердження Положення про службу безпеки
дорожнього руху міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств,
їх об'єднань, установ і організацій
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1198 ( 1198-97-п ) від 03.11.97 N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 N 136 ( 136-2013-п ) від 06.03.2013 N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014 N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }

 
     Відповідно до статті 11 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
     1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що додається.
 
     2. Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади, підприємствам, їх об'єднанням, установам і організаціям незалежно від форм власності та господарювання, що мають транспортні засоби, які беруть участь у дорожньому русі, створити службу з безпеки дорожнього руху згідно із зазначеним Положенням, укомплектувавши її кваліфікованими фахівцями, і забезпечити розроблення та проведення заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам.

 
    Виконуючий обов'язки 
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
     Інд.34

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 227
 
ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої
влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

 
     1. Робота щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання дорожньо-транспортним пригодам у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в їх об'єднаннях, установах і організаціях, що мають транспортні засоби, ведеться залежно від чисельності працівників, зайнятих експлуатацією цих засобів, відповідним структурним підрозділом - службою безпеки дорожнього руху або окремими фахівцями з цих питань (далі - служба безпеки дорожнього руху).
 
     2. Служба безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади підпорядковується безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника - одному з його заступників. Служба безпеки дорожнього руху підприємства, об'єднань підприємств, установи, організації підпорядковується безпосередньо їх керівникам.
 
     Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Національної поліції та іншими органами, діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
 
     Особливості створення і функціонування служби безпеки дорожнього руху як уповноваженого органу (підрозділу) Міноборони, Адміністрації Держспецтрансслужби, ДСНС, Головного управління Національної гвардії, Національної поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку визначаються відповідно Міноборони, МВС, Адміністрацією Держспецзв’язку. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1198 ( 1198-97-п ) від 03.11.97; в редакції Постанови КМ N 136 ( 136-2013-п ) від 06.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014, N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017; в редакції Постанови КМ N 737 ( 737-2018-п ) від 12.09.2018 }
 
     3. Усі документи, що розробляються структурними підрозділами міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій погоджуються із службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень.
 
     4. Основними завданнями служби безпеки дорожнього руху є:
 
     проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху;
 
     здійснення контролю за додержанням працівниками вимог актів законодавства та інших нормативних документів з безпеки дорожнього руху;
 
     аналіз стану аварійності та фактів порушення вимог з безпеки дорожнього руху, розроблення разом з відповідними структурними підрозділами заходів щодо запобігання їм і контроль за проведенням цих заходів;
 
     облік і подання в установленому порядку органам державної виконавчої влади і організаціям звітної інформації про дорожньо-транспортні пригоди та їх наслідки.
 
     5. Відповідно до основних завдань служба безпеки дорожнього руху проводить таку роботу:
 
     а) у міністерствах, інших центральних органах державної виконавчої влади:
 
     здійснює методичне забезпечення діяльності, пов'язаної із запобіганням дорожньо-транспортним пригодам, до яких причетні транспортні засоби підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, що входять до їх сфери управління (далі підприємства й організації);
 
     бере участь у розробленні державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;
 
     організує проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;
 
     вживає заходів до вивчення працівниками відповідного міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, підприємств й організацій актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірки одержаних знань;
 
     забезпечує підвищення кваліфікації працівників служб безпеки дорожнього руху підприємств й організацій, вивчення і поширення передового досвіду роботи в цьому напрямі, видає відповідні інформаційно-пропагандистські матеріали;
 
     дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств й організацій обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
 
     проводить наради, семінари, конференції та конкурси щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;
 
     перевіряє діяльність підприємств й організацій з безпеки дорожнього руху;
 
     за розпорядженням керівника міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади або його заступників організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;
 
     готує проекти законодавчих та інших нормативних актів, правила, стандарти і довідки з питань безпеки дорожнього руху;
 
     б) в об'єднаннях підприємств (у межах повноважень, передбачених установчими документами):
 
     надає практичну та методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям, що входять до їх складу (далі - підприємства) у вирішенні питань безпеки дорожнього руху;
 
     розробляє та погоджує в установленому порядку документи, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
 
     надає допомогу у впровадженні на підприємствах досягнень науки і техніки, позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;
 
     проводить наради, семінари, конференції, конкурси та інші заходи щодо удосконалення роботи з питань забезпечення безаварійної роботи транспортних засобів;
 
     розробляє заходи, пов'язані із вивченням керівниками і фахівцями підприємств актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевіркою їх знань;
 
     здійснює контроль за додержанням підприємствами правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
 
     дає суміжним підрозділам, а також службам безпеки дорожнього руху підприємств обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
 
     за розпорядженням керівника об'єднання організує та бере участь у службовому розслідуванні дорожньо-транспортних пригод для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;
 
     з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємств, а також у відтворенні обставин цих пригод; { Абзац десятий підпункту "б" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
 
     бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємств;
 
     готує пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів підприємств на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;
 
     розробляє і узагальнює пропозиції щодо включення заходів з безпеки дорожнього руху до плану науково-дослідних робіт;
 
     щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємств, і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємств; { Абзац чотирнадцятий підпункту "б" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
 
     в) на підприємствах, в установах та організаціях (далі - підприємства):
 
     організує вивчення працівниками підприємства актів законодавства, правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;
 
     організує вивчення та впровадження наукових розробок і позитивного досвіду з безпеки дорожнього руху;
 
     бере участь у роботі атестаційної та кваліфікаційної комісій;
 
     організує і проводить інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;
 
     забезпечує постійне функціонування кабінету (класу) безпеки дорожнього руху, інформує працівників про стан аварійності, причини і обставини виникнення дорожньо-транспортних пригод, порушення Правил дорожнього руху;
 
     забезпечує роботу спецмедпунктів і разом з відділом кадрів контроль за періодичним медичним оглядом водіїв;
 
     організує стажування водіїв і контроль за роботою транспортних засобів, додержанням ними режиму праці і відпочинку, вимог Правил дорожнього руху;
 
     дає суміжним підрозділам обов'язкові для виконання письмові приписи і вказівки з питань безпеки дорожнього руху та одержує від них звіти, довідки й іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;
 
     щорічно перевіряє роботу всіх служб і підрозділів підприємства, діяльність яких пов'язана з експлуатацією транспортних засобів, щодо виконання ними вимог нормативних документів з безпеки дорожнього руху;
 
     проводить службове розслідування дорожньо-транспортних пригод, вчинених з участю водіїв підприємства для виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;
 
     з дозволу слідчого або прокурора бере участь в установленому порядку в огляді місць дорожньо-транспортних пригод і причетних до них транспортних засобів підприємства, а також у відтворенні обставин цих пригод; { Абзац дванадцятий підпункту "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
 
     бере участь у роботі комісій з обстеження автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів на маршрутах роботи транспортних засобів підприємства;
 
     готує для відповідних органів державної виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення організації та умов дорожнього руху, а також закриття руху транспортних засобів підприємства на автомобільних дорогах і вулицях у разі виявлення в їх утриманні недоліків, що загрожують безпеці дорожнього руху;
 
     щомісячно звіряє у відповідних підрозділах Національної поліції відомості про дорожньо-транспортні пригоди, до яких причетні транспортні засоби підприємства, і порушення Правил дорожнього руху водіями підприємства. { Абзац п'ятнадцятий підпункту "в" пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2017-п ) від 22.03.2017 }
 
     6. Служба безпеки дорожнього руху має право:
 
     вимагати від посадових осіб відповідного рівня і водіїв письмових пояснень та інших матеріалів щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
 
     забороняти експлуатацію транспортних засобів, якщо їх технічний стан загрожує безпеці дорожнього руху, життю та здоров'ю людей;
 
     робити в дорожніх (маршрутних) листах записи про порушення водіями Правил дорожнього руху;
 
     складати висновки за проектами документів, підготовлених іншими підрозділами, в частині, що стосується безпеки дорожнього руху;
 
     з дозволу керівництва відповідного структурного підрозділу залучати фахівців до проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, пов'язаних з безпекою дорожнього руху;
 
     представляти інтереси підприємств, їх об'єднань, установ і організацій у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади з питань безпеки дорожнього руху;
 
     вносити пропозиції керівництву про заохочення, а також притягнення до відповідальності працівників за невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху.
 
     7. Служба безпеки дорожнього руху для виконання покладених на неї функцій забезпечується спеціальним автомобілем.
 
     Підприємство, установа, організація виділяє приміщення для кабінету (класу) з безпеки дорожнього руху і для проведення медичного огляду водіїв й кошти для обладнання цих приміщень.
 
     8. Структура служб безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ та організацій і чисельний склад їх фахівців визначаються згідно з додатками N 1-3.
 
     Для визначення кількості фахівців служби безпеки дорожнього руху підприємств, їх об'єднань, установ і організацій слід виходити із збільшеної в 1,4 раза середньооблікової чисельності водіїв, зайнятих на пасажирських перевезеннях.

 
Додаток N 1
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

 
Структура
служби безпеки дорожнього руху міністерства, іншого
центрального органу державної виконавчої влади
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Середньооблікова чисельність| Створюваний підрозділ в цент-
  водіїв підприємств, установ| ральному апараті міністерства,
  і організацій        | іншого центрального органу дер-
                | жавної виконавчої влади
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   До 50 тисяч              група
   Від 50 до 200 тисяч          відділ
   Понад 200 тисяч            управління 

Додаток N 2
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

 
Чисельний склад
служби безпеки дорожнього руху об'єднання підприємств
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Кількість   |Середньооблікова чисельність водіїв підприємств,
 підприємств,  |      установ і організацій
 установ і   |—————————————————————————————————————————————————
 організацій  | до 5000 | від 5001 | від 10001 | понад
        |      | до 10000 | до 20000  | 20000
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 До 10         1      2      3      4 
Від 11 до 25 2 3 4 5
Від 26 до 50 3 4 5 6
Понад 50 4 5 6 7 ————————————————— Примітки: 1. В об'єднаннях, що мають понад 10000 водіїв,
вводиться посада заступника начальника
об'єднання з безпеки дорожнього руху.
2. В об'єднаннях, що мають понад 20000 водіїв,
на кожні додаткові 10000 чоловік у службі
безпеки дорожнього руху вводиться додатково
посада фахівця з безпеки дорожнього руху.

Додаток N 3
до Положення про службу безпеки дорожнього
руху міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, підприємств, їх
об'єднань, установ і організацій

 
Чисельний склад
служби безпеки дорожнього руху підприємства,
установи, організації
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Середньооблікова чисельність |  Чисельність фахівців з
      водіїв        |  безпеки дорожнього руху
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
 До 50                 за сумісництвом 
Від 51 до 250 1
Від 251 до 500 2
Від 501 до 1000 3
Понад 1000 4
———————————————
     Примітка. У підприємствах, установах, організаціях, що мають понад 250 водіїв, вводиться посада заступника керівника з безпеки дорожнього руху. На кожних додаткових 500 водіїв понад 1000 вводиться додатково посада фахівця з безпеки дорожнього руху.on top