Document 227-2011-п, valid, current version — Revision on June 20, 2019, on the basis - 504-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 227
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановами КМ
№ 20 від 18.01.2012
№ 814 від 07.10.2015
№ 36 від 01.02.2017
№ 241 від 04.04.2018
№ 436 від 22.05.2019
№ 504 від 12.06.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 227

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

{У тексті Порядку  слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

{У тексті Порядку  слова “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань сім’ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, до компетенції яких належить питання організації оздоровлення та відпочинку дітей,” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 36 від 01.02.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода гвардія" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 20 від 18.01.2012}

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 20 від 18.01.2012}

Одержувачами бюджетних коштів, передбачених для оплати послуг з охорони території та об'єктів державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія" (далі - дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія") підрозділами МВС, є дитячі центри "Артек" і "Молода гвардія".

3. Бюджетні кошти з метою забезпечення соціального захисту дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, спрямовуються на:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 241 від 04.04.2018}

організацію оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних сімей; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції і заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення/розмежування; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) шляхом придбання путівок до дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”;

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанов КМ № 814 від 07.10.2015, № 241 від 04.04.2018, № 436 від 22.05.2019}

оплату послуг з охорони території та об'єктів дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" підрозділами МВС;

заходи пожежної безпеки у 2019 році (виготовлення проектно-кошторисної документації; проведення капітального ремонту та монтажу систем протипожежного захисту - пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; монтаж системи блискавкозахисту будівель і споруд та системи водопостачання для цілей зовнішнього пожежогасіння; придбання засобів пожежогасіння та засобів індивідуального захисту).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 504 від 12.06.2019}

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, визначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснює Мінсоцполітики з урахуванням вартості путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", які придбаваються за рахунок бюджетних коштів, визначеної виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

Вартість одного ліжко-дня путівки для дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" затверджується Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

5. Направлення дітей на оздоровлення та відпочинок у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Дитина забезпечується путівкою до зазначених дитячих центрів за рахунок бюджетних коштів один раз на рік за умови, що путівка до дитячого закладу оздоровлення не надавалась їй у тому самому році за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому путівкою до одного і того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на два роки.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 814 від 07.10.2015, № 241 від 04.04.2018}

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата путівок здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

Остаточна оплата вартості придбаних путівок здійснюється Мінсоцполітики на підставі актів приймання-передачі наданих послуг після надходження коштів на її реєстраційний рахунок, відкритий у Державній казначейській службі.

{Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012}

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

8. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел за визначеною Мінсоцполітики квотою.

Категорії дітей, яким путівки надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, визначаються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

9. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років у регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає договори із структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, які розподіляють путівки в розрізі районів і міст обласного значення пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідній області та м. Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 241 від 04.04.2018}

10. Сума, яка сплачується батьками (особами, які їх замінюють), вноситься до початку оздоровчої зміни в касу або на розрахунковий рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації, який перераховує зазначені кошти протягом п’яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Казначейства, для подальшого здійснення ним розрахунків з дитячими центрами “Артек” і “Молода гвардія” відповідно до пункту 6 цього Порядку.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 20 від 18.01.2012; в редакції Постанови КМ № 241 від 04.04.2018}

11. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни Мінсоцполітики інформацію про використання путівок за встановленою зазначеним Міністерством формою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій здійснюють контроль за цільовим використанням путівок в установленому законодавством порядку.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій є відповідальними за своєчасний та належний розподіл путівок між районами та містами обласного значення.

У разі встановлення факту видачі путівки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації з порушенням законодавства цей підрозділ у місячний строк з дня виявлення такого факту вживає заходів до повернення коштів у розмірі повної вартості путівки або часткової вартості путівки та перераховує зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 241 від 04.04.2018}

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 227

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. № 71 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 11, ст. 316).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 735 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1869).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 180 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія" (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 629).on top