Document 2263-XII, current version — Revision on August 1, 2003, on the basis - 661-IV

                                                          

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців
та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради України ( ВВР ) 1992, N 29, ст. 400 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 3947-12 від 04.02.94, ВВР 1994, N 24, ст. 187
N 104/96-ВР від 25.03.96, ВВР 1996, N 17, ст. 74
із Законом
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) з 1 травня 1992 року, а
частину першу статті 15 і статтю 22 щодо розмірів пенсії
інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького
і рядового складу органів внутрішніх справ - з 1 січня 1992 року
(відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991
року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ) ( 1931-12 ). Провести перерахунок раніше призначених пенсій
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення,
встановлених на 1 травня 1992 року. Правила, передбачені пунктами "а" і "б" статті 39 Закону
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ), не застосовуються до сімей військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
які в період проходження служби загинули чи померли внаслідок
вчинення ними злочину. ( Абзац третій пункту 1 в редакції
Постанови ВР N 104/96-ВР від 25.03.96 )
2. Доручити Кабінету Міністрів України: розробити проекти законодавчих актів, що випливають з цього
Закону, та внести їх на розгляд Верховної Ради України; прийняти рішення Уряду України, що випливають з цього Закону; привести у відповідність з вказаним Законом рішення Уряду
України, що стосуються пенсійного забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, та забезпечити прийняття і перегляд відповідними
міністерствами і відомствами України власних нормативних актів у
зв'язку з цим Законом; створити органи пенсійного забезпечення в системах Державного
комітету у справах охорони державного кордону України та
Управління державної охорони для пенсійного
забезпечення офіцерів, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців
надстрокової служби та військової служби за контрактом,
Прикордонних військ України і Управління державної охорони. До
вирішення цього питання пенсійне забезпечення зазначених
військовослужбовців покласти на органи пенсійного забезпечення
Служби безпеки України; ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою ВР N 3947-12 від 04.02.94; із
Законом N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003 ) вжити заходів до зміцнення кадрами, матеріально-технічної
бази та оснащення комп'ютерами, засобами обчислювальної техніки,
зв'язку і транспорту органів пенсійного забезпечення Міністерства
оборони України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Головного управління командуючого Національною
гвардією України, Управління державної охорони, інших військових
формувань, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ
України, а також вирішити питання про матеріальне стимулювання на
період масових перерахувань пенсій осіб зазначених органів
пенсійного забезпечення і тих, які залучаються до цієї роботи.
( Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
ВР N 3947-12 від 04.02.94 )
3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ) застосовуються акти законодавства України і
колишнього Союзу РСР,якщо вони не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ
м.Київ, 9 квітня 1992 року
N 2263-12
on top