Document 226-2016-п, valid, current version — Adoption on March 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone April 8, 2016. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 226
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1531 “Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. № 538” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 44, ст. 2955).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 226

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. № 538 “Про Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200):

1) пункт 2 постанови після слів “Державної спеціальної служби транспорту” доповнити словами “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”;

2) перше речення абзацу першого пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, після слів “Державною спеціальною службою транспорту” доповнити словами “, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”.

2. У переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 (ЗП України, 1993 р., № 8, ст. 161; Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1254; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2008 р., № 43, ст. 1416; 2014 р., № 97, ст. 2778):

1) у пункті 8 слова “та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Держспецзв’язку” замінити словами “, інших військ, Держспецзв’язку, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ”;

2) в останньому абзаці пункту 12 слово “Держспецзв’язку,” виключити.

3. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв’язку з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р. № 814 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 15, ст. 1048; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324):

1) у пункті 2:

у підпункті 2 слова “військах цивільної оборони, військах внутрішньої та конвойної служби, Управлінні державної охорони, рядовому і начальницькому складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку” замінити словами “Держспецзв’язку, військах цивільної оборони, військах внутрішньої та конвойної служби, Управлінні державної охорони, рядовому і начальницькому складу органів внутрішніх справ”;

у підпункті 8 слова “військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку” замінити словами “Держспецзв’язку, військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”;

2) в абзаці третьому додатка 3 до Положення слова “військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку” замінити словами “Держспецзв’язку, військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 648 “Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 392 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 282), від 25 жовтня 2002 р. № 1594 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2021), від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2233) та від 14 жовтня 2009 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2673):

1) в абзаці першому після слова “організаціях” доповнити словами “, територіальних органах, територіальних підрозділах”, а слова “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” виключити;

2) в абзаці третьому слова “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” виключити.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 “Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 225; 2002 р., № 47, ст. 2125; 2006 р., № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2008 р., № 28, ст. 883):

1) у назві та вступній частині постанови слова “інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” замінити словами “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ”;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова “, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” виключити, а слова “особового складу органів внутрішніх справ” замінити словами “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, особового складу органів внутрішніх справ”;

в абзацах другому, п’ятому та сьомому слова “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,” виключити.

6. В абзацах другому та четвертому постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 “Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., № 73, ст. 2740; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 3, ст. 57) слова “Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, військовослужбовцям Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби” замінити словами “військовослужбовцям Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації”.

7. Абзац одинадцятий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 р., № 83, ст. 3355; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 54, ст. 1450, № 92, ст. 2650; 2015 р., № 42, ст. 1319, № 66, ст. 2195, № 76, ст. 2503), викласти в такій редакції:

“Адміністрації Держспецзв’язку - “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”.”.on top