Document 2236-VIII, valid, current version — Adoption on December 7, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2017. Take a look at the history? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.36)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пунктах 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри "2018" замінити цифрами "2019".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
№ 2236-VIII
on top