Document 2210-IV, valid, current version — Adoption on November 18, 2004
( Last event — Entry into force, gone December 8, 2004. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 20 Закону України
"Про статус народного депутата України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини тринадцятої статті 20 Закону України
"Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) викласти в такій
редакції:
"13. За народним депутатом, строк повноважень якого
закінчився, зберігаються безкоштовне медичне обслуговування у тих
закладах охорони здоров'я, до яких він був прикріплений у період
виконання депутатських повноважень, забезпечення путівками для
лікування, встановлені для народних депутатів, а після виходу на
пенсію він забезпечується транспортом для поїздки в лікарню,
поліклініку та інших потреб у зв'язку із оздоровленням та
лікуванням при ліміті використання автомобіля не більше десяти
годин на місяць за рахунок бюджетних коштів, передбачених законом
про Державний бюджет України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2004 року
N 2210-IVon top