Document 221-2011-п, invalid, current version — Loss of force on March 7, 2012, on the basis - 160-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 лютого 2011 р. N 221
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 160 ( 160-2012-п ) від 29.02.2012 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для реструктуризації підприємств
з підземного видобутку залізної руди

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реструктуризації підприємств з підземного
видобутку залізної руди, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. N 221
ПОРЯДОК
використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для реструктуризації підприємств
з підземного видобутку залізної руди

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Реструктуризація
підприємств з підземного видобутку залізної руди" (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з управління
державними корпоративними правами та майном, а одержувачем
бюджетних коштів - державне підприємство "Кривбасшахтазакриття".
Одержувач бюджетних коштів використовує бюджетні кошти згідно
з відповідним планом, який погоджується з головним розпорядником
бюджетних коштів.
3. Бюджетні кошти з метою збереження власної (унікальної)
рудної бази металургійної промисловості, подолання негативних
демографічних і соціально-екологічних наслідків та запобігання
незворотним процесам у навколишньому природному середовищі
Кривбасу спрямовуються на:
1) реалізацію робочих проектів:
ліквідації шахти "Першотравнева" та переведення її у
спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних
територій Тернівського району м. Кривого Рогу;
першочергових заходів з ліквідації шахти "Саксагань";
ліквідації шахти "Гігант";
2) погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями
минулих років, зареєстрованої в органах Державної казначейської
служби.
4. Державне агентство з управління державними корпоративними
правами та майном складає план робіт з реструктуризації
підприємств з підземного видобутку залізної руди з поквартальним
розподілом і зазначенням обсягів їх фінансування у бюджетному
періоді та подає копію зазначеного плану Мінфіну.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
6. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального
будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного
фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764
( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52,
ст. 2374), та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 8 жовтня 2008 р. N 923 ( 923-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370).
Пріоритетом капітального будівництва є спрямування бюджетних
коштів на об'єкти з високим ступенем будівельної готовності.
7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
8. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу не пізніше 10
числа наступного місяця головному розпорядникові бюджетних коштів:
звіт про виконання плану використання бюджетних коштів для
затвердження;
звіт про виконання плану робіт з реструктуризації підприємств
з підземного видобутку залізної руди за встановленою головним
розпорядником бюджетних коштів формою.
Копії зазначених звітів подаються Мінфіну.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також звітів про виконання
паспорта бюджетної програми (у тому числі стосовно результативних
показників) та контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.on top